MAIN PAGE ABORIGIN HISTORY CULTURE ABORIJIN ART TODAYS ABORGINES GALLERY CONTACT
 
The invention of Europeans to Australia at least 40,000 years ago 17.yüzyılda people migrated from Asia to the Australian soil had settled. O zamanlar deniz çok daha sığ olduğu için bir kıtadan ötekine rahatlıkla geçilebiliyordu. At that time the sea is shallow for much more from a continent to the other could be easily passed. Avrupalı göçmenlerin gelmesiyle bu toprakların asıl sahipleri olan yerliler topraklarından sürülüp çıkarıldı, Avrupalılar'la aralarında çıkan çatışmalar ve hızla yayılan salgın hastaslıklar sonucu çok sayıda yerli öldü. European immigrants have come to this land with their original territories of indigenous peoples to be removed, and the conflicts between the Europeans and with the epidemic is rapidly spreading as a result many local hastaslıklar died.

17. yüzyılda sayıları 300.000'i bulan Avustralya Yerlileri'nin(Aborijinler) sayısı 1981'de 145.000'e düştü. century the number of 300,000 's to find the Australian Indigenous (Aborijinler) 1981 145000 Number of' e fell. Bunlann yarısından fazlası yerliler ile Avrupalılar'ın melez çocuklarıydı. More than half of Europeans with indigenous Bunlann children were hybrid. Yerliler çoğunlukla kentlerde ya da taşra kasabalarının kenar semtlerinde yaşarlar. Residents in the city or provincial town mostly live on the edges of neighborhoods.

Queensland ile Kuzey Toprakları'ndaki Yerliler ise özel kamplarda yaşar ve sıkı bir denetim altında tutulurlar. Queensland and the Northern Indigenous Peoples in the soil and live in special camps are kept under strict control.

click here for more


 
India Gold Price sitene ekle
 
 
Translation by Google Translate